Dane i wykresy

W ramach portalu udostępnione są następujące dane i wykresy:

  • pomiary meteorologiczne (temperatura powietrza – średnia, minimalna i maksymalna na wysokości 5, 20, 100 i 200 cm nad gruntem; wilgotność powietrza – średnia, minimalna i maksymalna na wysokości 200 cm nad gruntem; wysokość opadu atmosferycznego; temperatura gruntu na głębokości 0, 5, 10, 20, 50 i 100 cm; parametry wiatru – prędkość średnia, maksymalna i minimalna oraz poryw) z automatycznej stacji meteorologicznej zlokalizowanej w Stacji Ekologicznej w Jeziorach (okres 01.2001-12.2022); dane zgeneralizowane do średnich i sum dobowych i miesięcznych,
  • stany lustra wód powierzchniowych (rzędne w m n.p.m.) z comiesięcznych manualnych pomiarów niwelacyjnych na zbiornikach wodnych; J. Góreckie, J. Budzyńskie, glinianka na Osowej Górze, Żabiak, Czarny Dół, J. Kociołek, J. Skrzynka, J. Łódzko-Dymaczewskie, J. Witobelskie, J. Lipno, J. Chomęcickie, J. Małe, J. Wielkowiejskie, J. Jarosławieckie dla lat 2012-22,
  • stany lustra wód powierzchniowych (rzędne w m n.p.m.) z pomiarów automatycznych realizowanych na J. Góreckim (w okresie 08.2002-01.2022) oraz na J. Wielkowiejskim (w okresie 03.2020-12.2022) zgeneralizowane do wartości na początku każdego miesiąca oraz wartości średniomiesięcznych,
  • stany lustra wód podziemnych (rzędne w m n.p.m.) z pomiarów automatycznych realizowanych w 26. piezometrach sieci Monitoringu Wód Podziemnych WPN (w okresie 11.2015-02.2023), zgeneralizowane do wartości średniomiesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych roku hydrologicznego.