Monitoring hydro-meteorologiczny WPN

Autor: dr Lech Kaczmarek, Wydział Biologii UAM w Poznaniu

Celem monitoringu hydrometeorologicznego, prowadzonego przez Wielkopolski Park Narodowy przy wsparciu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest rejestracja składowych obiegu wody w przyrodzie w ujęciu czasowym i przestrzennym. Obserwacje i rejestracje pozwalają na ocenę warunków dostawy wód z opadów oraz zależności stanów wód powierzchniowych i podziemnych. Badania parametrów fizycznochemicznych oraz zawartości związków chemicznych są podstawą oceny jakości wód podziemnych.

Monitoring hydrometeorologiczny jest realizowany za pomocą przeróżnych środków technicznych, procedur i analiz w punktach obserwacyjno-rejestracyjnych, których rozmieszczenie można zobaczyć w geoportalu.

Monitoring meteorologiczny

Pomiary poziomu lustra wód powierzchniowych

Monitoring ilościowy i jakościowy wód podziemnych