Dane meteorologiczne

Dane meteorologiczne z posterunku pomiarowego Jeziory są udostępnione w plikach tekstowych pod następującymi adresami:

Wykresy dla wybranych parametrów z posterunku pomiarowego Jeziory są udostępnione pod następującymi adresami: