Geoportal

W ramach projektu WODA W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM WPN powstał geoportal prezentujący dane przestrzenne związane z monitoringiem hydrometeorologicznym Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dane z geoportalu można wyświetlać również w oprogramowaniu GIS poprzez tzw. usługi sieciowe WMS/WMTS. Zakres danych:

  • granice WPN i otuliny oraz obszarów ochrony ścisłej,
  • zasięgi oddziałów i wydzieleń leśnych,
  • typy siedliskowe lasu oraz typy i gatunki gleb,
  • mapa geomorfologiczna,
  • mapa pokrycia terenu dla roku 1996 i 2019,
  • wody powierzchniowe,
  • ortofotomapa Wielkopolskiego Parku Narodowego (2021 rok),
  • punkty pomiarowe monitoringu hydrometeorologicznego WPN,
  • zasięgi zlewni elementarnych.

Kliknij w baner aby przejść do geoportalu: