Jak korzystać z danych

Poniżej zamieszczono zwięzłe informacje pomocne w korzystaniu z zasobów portalu.

Sposób cytowania

Korzystanie z danych monitoringowych TXT

Korzystanie z wykresów PNG

Korzystanie z geoportalu

Korzystanie z usług sieciowych WMS/WMTS