Wody powierzchniowe

Dane poziomów wód powierzchniowych rejestrowane na zbiornikach wodnych WPN są udostępnione w plikach tekstowych pod następującymi adresami:

Wykresy poziomów wód powierzchniowych WPN: