Wody podziemne

Dane poziomów wód podziemnych w piezometrach sieci Monitoringu Wód Podziemnych WPN są udostępnione w plikach tekstowych pod następującymi adresami:

Wykresy poziomów wód podziemnych w piezometrach sieci Monitoringu Wód Podziemnych WPN są udostępnione w plikach tekstowych pod następującymi adresami: